Učenička zadruga Gustav

Učenička zadruga je dragovoljna interesna učenička organizacija koja u našoj Školi djeluje od 2014. godine pod imenom „Gustav“.

Učenici sudjeluju u kreativnom, edukativnom, veselom i zabavnom procesu osmišljavanja, izrade, ukrašavanja i prodaje proizvoda. Pretvaraju naučeno znanje u praktične vještine pri čemu uče osnove poduzetništva koje uključuju proizvodni proces „od ideje do konačnog proizvoda ili usluge“.

 

Učenička zadruga Gustav djeluje kroz sekcije: tradicijska kultura, rukotvornica, stolno izdavaštvo, humanitarci, alkemičari, izrada lutaka, likovnjaci i fotografi.

 

Zadruga prezentira svoje radove i proizvode na izložbeno-prodajnom Božićnom i Proljetnom sajmu u Školi te na različitim manifestacijama i smotrama učeničkog zadrugarstva.

Radionice

Učenici, članovi zadruge sudjeluju u brojnim radionicama, kao na primjer: oblikovanje JumpingClay gline, izrada prigodnih ukrasa, izrada kalendara, izrada krema, labela, sapuna i kugli za kupanje, izrada nakita, “Pasta al mais”…

Sajmovi

Naša zadruga svake godine organizira Božićni i Uskršnji sajam na kojem predstavljaju svoje proizvode, a posjetitelji mogu pronaći poklone za svoje najdraže.